wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Dostępność > plan-dzialania-domu-pomocy-spolecznej-w-bialymstoku-na-rzecz-zapewnienia-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami-na-lata-2022-2025

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 na lata 2022-2025

Lp. Zakres działalności Realizujący zadania Sposób realizacji Termin
1. Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 Koordynator ds. dostępności Opracowanie planu

Publikacja na stronie BIP

20.03.2022r.

 

2. Monitorowanie i analiza zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym Zespół ds. dostępności Dokonywanie samooceny w zakresie zapewnienia dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym Realizacja zadań w trybie ciągłym
3. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług Zespół ds. dostępności Podejmowanie działań mających na celu poprawę zapewnienia dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej Realizacja zadań w trybie ciągłym
4. Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności Zespół ds. dostępności Dokonywanie przeglądu i aktualizacja Do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w przypadku zmian mogących mieć wpływ na dostępność cyfrową
5. Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Zespół ds. dostępności 1.    Przygotowanie danych zbiorczych do raportu.

2.    Sporządzenie raportu.

3.    Umieszczenie Raportu na portalu GUS.

Do 31 marca 2025r. kolejne w terminach przewidzianych w Ustawie o dostępności (co 4 lata)
6. Wpływanie na zapewnienie znajomości oraz stosowania Ustawy o dostępności (przykłady dobrych praktyk w tym zakresie) przez pracowników Domu. Koordynator ds. dostępności Prowadzenie polityki informacyjnej i szkoleniowej w placówce. Cykliczne szkolenia okresowe.
7. Opracowanie Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203  na lata 2026-2030 Koordynator ds. dostępności Opracowanie planu

Publikacja na stronie BIP

Do 31.12.2025r

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 23 marca, 2022

Data ostatniej aktualizacji: 23 marca, 2022

Sporządziła: Koordynator ds. dostępności Ewa Zabielska

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik