wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Nabór na wolne stanowiska > Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik Działu dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych – Filia w Bobrowej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik Działu dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych – Filia w Bobrowej
w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Działu dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych – Filia w Bobrowej propozycję zatrudnienia otrzymała: Pani Elżbieta Serafin-Bazyluk zam. Gródek

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze. Ma ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną i znajomością zagadnień niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku Kierownik Działu dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych – Filia w Bobrowej.

Posiadane przez Panią  Elżbietę Serafin-Bazyluk wykształcenie oraz ponad czternastoletnie doświadczenie zawodowe w domu pomocy społecznej gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Białystok, 2022-10-26

 

Zastępca Dyrektora

mgr Joanna Kryńska

 

Opublikował w BIP: Adam Grabowski

Data publikacji: 26 października, 2022

Data ostatniej aktualizacji: 26 października, 2022