wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Nabór na wolne stanowiska > Informacja o wyniku naboru na stanowisko Księgowa

Informacja
o wyniku naboru na stanowisko Księgowa – 1 osoba
w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowa propozycję zatrudnienia otrzymała: Pani Agnieszka Chmielewska zam. Bobrowa.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze. Ma ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku ekonomia. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną i znajomością zagadnień niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku Księgowa.

Posiadane przez Panią Agnieszkę Chmielewską wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Białystok, 2022-11-23

Dyrektor

dr Wojciech Jocz

Opublikował w BIP: Adam Grabowski

Data publikacji: 23 listopada, 2022

Data ostatniej aktualizacji: 23 listopada, 2022