wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Decyzja Wojewody Podlaskiego

Decyzja Wojewody Podlaskiego

z dnia 9 sierpnia 2017r. udzielająca zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej203, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 102 miejsca, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 168 miejsc, dla osób przewlekle psychicznie chorych – 36 miejsc w Filii w Bobrowej, na czas nieokreślony.

Decyzja Wojewody Podlaskiego (PDF, 451KB)

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 18 kwietnia, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 9 grudnia, 2020