wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Zamówienia publiczne > Sprzedaż i dostawa leków

Ogłoszenie o zamówieniu sprzedaż i dostawa leków oraz wyrobów medycznych dla potrzeb tutejszego Domu.

Ogłoszenie

SIWZ

Wykaz leków – załącznik nr 1

Formularz ofertowy – załącznik nr 2

Umowa – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Oświadczenie – załącznik nr 5

Klauzula rodo – załącznik nr 6

Odpowiedzi na zapytania

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 30 listopada, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 21 grudnia, 2018

Dokumenty wytworzył: Konrad Bobowski

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik