wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Informacja o działalności

Informacja o działalności

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 jest miejscem życia i rozwoju dla 306 osób: 102 – niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży, 168 – niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych i 36 – przewlekle psychicznie chorych. Świadczymy również dzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 osób. Dom prowadzi pływalnię z dwiema nieckami – sportową i rekreacyjną, z której korzystają zarówno podopieczni, jak i wszyscy mieszkańcy miasta i jego okolic. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Miasto Białystok, a nadzorowaną w imieniu Prezydenta Miasta przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową, profesjonalną opiekę oraz zindywidualizowane formy terapii, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku. Tworzy warunki do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, religijnych i zawodowych, w zależności od zainteresowań i możliwości podopiecznych. Dom spełnia wymogi standardów zarówno pod względem warunków bytowych, jak i organizacyjnych. Mieszkańcy w większości mają do dyspozycji pokoje dwuosobowe. Budynki i najbliższe otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, wszystkie pomieszczenia wyposażone są w nowoczesne sprzęty codziennego użytku. Dom dysponuje własną salą gimnastyczną, pływalnią, profesjonalnie wyposażonym kompleksem rehabilitacyjnym oraz kaplicą, zapewnia dostęp do opieki medycznej, pomoc psychologa i pedagoga oraz realizację obowiązku szkolnego na każdym poziomie. Posiada trzy samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jeden dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Data publikacji: 18 kwietnia, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 31 grudnia, 2021