wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Rejestry, ewidencja, archiwa

Rejestry, ewidencja, archiwa

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa związane z realizacją statutowych zadań jednostki dla podopiecznych Domu oraz zatrudnionych pracowników. W jednostce prowadzi się między innymi następujące rejestry i ewidencje:

 1. Dziennik korespondencyjny
 2. Rejestr skarg i wniosków
 3. Książka kontroli zewnętrznych
 4. Rejestr aktów wewnętrznych Dyrektora Domu
 5. Rejestr pracowników
 6. Rejestr emerytów i rencistów
 7. Rejestr delegacji służbowych
 8. Rejestr wypadków przy pracy
 9. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 10. Ewidencja wydanych zgód na przebywanie w obszarach przetwarzania danych osobowych
 11. Rejestr umów
 12. Ewidencja mieszkańców
 13. Ewidencja depozytów mieszkańców
 14. Ewidencja zgonów mieszkańców
 15. Ewidencja zasobu archiwalnego

oraz inne ewidencje umożliwiające prawidłową realizację zadań statutowych jednostki.

Uzyskanie informacji w zakresie informacji publicznej związanej z prowadzonym rejestrami, ewidencjami i archiwami jest realizowany za pomocą składanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Udostępnianie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Dom powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 20 kwietnia, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 20 kwietnia, 2018