wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Struktura własnościowa

Struktura własnościowa

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 jest jednostką organizacyjną Miasta Białystok, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Formą prawną władania nieruchomości przez jednostkę organizacyjną jest trwały zarząd.

Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2021 r.
GrupaNazwa środka trwałegoWartość początkowa bruttoWartość dotychczasowego umorzeniaWartość środka trwałego netto
Ogółem wartość aktywów trwałych:28.546.239,2513.451.995,5915.094.243,66
0Grunty1.671.550,0001.671,550,00
1Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego20.505.575,589.442.378,8711.063.196,71
2Obiekty inżynierii lądowej i wodnej2.594.296,71769.427,251.824.869,46
3Kotły i maszyny energetyczne474.966,27357.649,47117.316,80
4Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania312.297,26249.393,8062.903,46
6Urządzenia techniczne1.090.180,72815.009,90275.170,82
7Środki transportu470.409,67457.756,3412.653,33
8Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane1.426.963,041.360.379,9666.583,08

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 18 kwiecień, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 6 maj, 2022

Dokumenty wytworzył: Maria Pugacewicz

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik