wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Dostępność

Koordynator do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Ewa Zabielska – Koordynator do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku

ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok

tel. 85 74 33 465 wew. 331

e-mail: ezabielska@dpsb.bialystok.pl

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku;
  3. monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Dostępności oraz Zespołu do Spraw Dostępności

Plan działania Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025

Plan działania Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego sporządzony 25.03.2021r. (pdf, 64kB)

Wniosek o zapewnienie dostępnośi (pdf, 112kB)

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 10 września, 2020

Data ostatniej aktualizacji: 23 marca, 2022