wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Zasady załatwiania spraw > Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203 świadczy usługi opiekuńcze w postaci opieki dziennej. Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową układu nerwowego o nieznanej przyczynie i nie do końca poznanych mechanizmach powstawania, a jej występowanie gwałtownie wzrasta z wiekiem. Wraz z postępem cywilizacyjnym i przedłużeniem przeciętnej długości życia problem ten dotyka coraz większej grupy osób. Choroba Alzhaimera nie dotyczy tylko samego chorego, ale obejmuje całą rodzinę, opiekunów i najbliższe środowisko. Bardzo ważna jest więc kompleksowa pomoc i wsparcie.

Zespół Usług Opiekuńczych dla Osób z Otępieniem w Chorobie Alzheimera czynny jest w dni robocze od 7.00 do 17.00.
Zakres świadczonych usług przez Zespół:

  • zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • uczestnictwo w terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne, robótki ręczne, kontakt z żywym słowem i kulturą),
  • usprawnianie fizyczne i rehabilitację (dysponujemy zabezpieczonym terenem oraz profesjonalnym kompleksem rehabilitacyjnym),
  • specjalistyczne treningi usprawniające percepcję wzrokową, ruchową, funkcje poznawcze i pamięć,
  • zapewnienie wyżywienia (śniadanie, drugie śniadanie i obiad),
  • doraźne udzielanie pomocy pielęgniarskiej (dysponujemy fachową kadrą),
  • wsparcie psychiczne (również w formie realizacji potrzeb religijnych).

Decyzję o przyznaniu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Otępieniem w Chorobie Alzheimera podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok, tel. 85 6783100, fax 85 6783103.

Dokumenty niezbędne do przyznania świadczenia to:

  • zaświadczenie od lekarza specjalisty o chorobie Alzheimera,
  • zaświadczenie o dochodach (odcinek emerytury lub renty – odpłatność określa się wg kryterium dochodowego),
  • podanie o świadczenie specjalistycznych usług.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 85 7433465 wew. 373.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 20 kwiecień, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 20 kwiecień, 2018