wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok

e-mail: sekretariat@dpsb.bialystok.pl
sekretariat – tel./fax: 85 74 33 575
strona internetowa: www.dpsb.bialystok.pl

Facebook fanpage:

Telefon/Fax:
centrala – tel. 85 74 33 36785 74 33 66885 74 33 46585 74 33 694 fax w. 380

Telefony wewnętrzne do kierowników:

Główny Księgowyw. 333
Dział Kadr w. 331
Dział Gospodarczy i Obsługi w. 336
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych w. 376
Dział dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłychw. 362
Zespół Pracowników Socjalnych w. 311
Zespół Specjalistycznych Usług Opiekuńczychw. 373

Dział Obsługi Pływalni – tel. 85 74 18 019, w. 324 (kasa), 340 (kierownictwo basenu)
Dział dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych – Filia w Bobrowej – tel. 85 71 77 152

Koordynator do spraw dostępności Ewa Zabielska – tel. 85 74 33 465 wew. 331, e-mail: ezabielska@dpsb.bialystok.pl

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 18 kwietnia, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 1 lutego, 2024