wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania

Prawne podstawy działania

 1. Uchwała nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 21.04.2008 w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku
 2. Zarządzenie nr 1051/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego  Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
 3. Zarządzenie nr 1000/21 Prezydenta Miast Białegostoku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
 4. Decyzja Wojewody Podlaskiego z 9.08.2017r. udzielająca zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
 5. Zarządzenie nr 23/19 Dyrektora DPS z 3008.2019 w sprawie ustalenia regulaminu Pływalni przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
 6. Zarządzenie nr 1/20 Dyrektora DPS z 9.01.2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu zgłaszania pobytów mieszkańców poza DPS
 7. Zarządzenie 9/20 Dyrektora DPS z 15.06.2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu wolontariatu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
 8. Zarządzenie Nr 39 / 21 Dyrektora DPS z 28.12.2021r. w sprawie trybu przyjmowania i zasad odpłatności za pobyt na Zespole Specjalistycznych Usług Opiekuńczych
 9. Zarządzenie Nr 22/23 Dyrektora DPS z 16.06.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu odwiedzin mieszkańców DPS w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
 10. Zarządzenie Nr 26/23 Dyrektora DPS z 26.06.2023 w sprawie uchylenia Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach Covid-19
 11. Zarządzenie 27/23 Dyrektora DPS z 26.06.2023 r. w sprawie uchylenia Procedury świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach Covid-19
 12. Zarządzenie Nr 28/23 Dyrektora DPS w Białymstoku z dnia 26.06.2023 r. w sprawie uchylenia procedury świadczenia usług przez pływalnię Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 18 kwietnia, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 4 lipca, 2023