wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania

Prawne podstawy działania

  1. Uchwała nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 21.04.2008 w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku
  2. Zarządzenie nr 1051/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego  Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
  3. Decyzja Wojewody Podlaskiego z 9.08.2017r. udzielająca zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
  4. Zarządzenie nr 23/19 Dyrektora DPS z 3008.2019 w sprawie ustalenia regulaminu Pływalni przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
  5. Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora DPS z 15.03.2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
  6. Zarządzenie nr 1/20 Dyrektora DPS z 9.01.2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu zgłaszania pobytów mieszkańców poza DPS
  7. Zarządzenie 9/20 Dyrektora DPS z 15.06.2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu wolontariatu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
  8. Zarządzenie 28/21 Dyrektora DPS z 04.11.2021 w sprawie trybu przyjmowania i zasad odpłatności za pobyt na Zespole Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Chorobą Alzheimera
  9. Zarządzenie nr 30/21 Dyrektora DPS z 10.11.2021 w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 18 kwiecień, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 12 Listopad, 2021